Regulamin NLPN

Nyska liga piłki nożnej zwana dalej NLPN jest ligą amatorską. Organizatorzy nie odpowiadają za zdrowie i ewentualne kontuzje zawodników.

§ 1. Zgłoszenie drużyn.

   Drużyny zgłaszają się do rozgrywek w ustalonym przez organizatora terminie ,akceptując niniejszy regulamin i wpłacając z góry kwotę„ wpisowego” oraz kaucję, dostarczając listę zawodników z podpisami.( wszystkie wyżej wymienione rzeczy winny być dostarczone na spotkanie organizacyjne) Nie stawieni się na spotkanie organizacyjne jest równoznaczne z rezygnacją z rozgrywek lub nie dopuszczeniem do pierwszej kolejki rozgrywek.

 

§ 2.system prowadzenia rozgrywek.

   Rozgrywki prowadzone są zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną FIFA , systemem „każdy z każdym”.

A) Mecze odbywają się według opracowanego przez organizatora terminarza rozgrywek.

B) Zawody sędziowane są przez sędziego wskazanego przez organizatora.

C) Gra toczy się pomiędzy dwoma drużynami w składach 6 zawodników (w tym bramkarz). Grę może rozpocząć drużyna licząca minimalnie 5 uprawnionych zawodników, mecz zostaje przerwany (walkower), gdy na polu gry pozostanie mniej niż 4 zawodników jednej z drużyn.

D) Mecze punktowane są:
Za zwycięstwo -3 punkty,
remis -1 punkt,
za przegraną 0 punktów.
Za walkower na drużynie przeciwnej, drużyna otrzymuje 3 punkty i trzy bramki strzelone.O kolejności zajętych miejsc w tabeli decyduje:- większa Ilość zdobytych punktów.- wynik bezpośredniego spotkania dwóch drużyn.- korzystniejszy stosunek bramek.- liczba zdobytych bramek. W przypadku większej liczby drużyn z tą samą ilością punktów o kolejności decyduje „mała tabela” między zainteresowanymi drużynami. Po wycofaniu się drużyny przed rozegraniem połowy meczów, jej punkty zostają anulowane. Jeżeli drużyna wycofa się później to w kolejnych meczach otrzymuje walkower.

E) Czas gry w jednym meczu trwa 2 x 20 min. z 2 minutową przerwą między połowami (lub inny w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)

F) Czas gry w jednej połowie jest mierzony bez przerwy, jedynie na wyraźne życzenie sędziego głównego, w czasie przerwy technicznej i innych w sytuacjach uzasadnionych może być wstrzymany.Wznowienie gry zrzutu wolnego może odbyć się nieruchomą piłką, z miejsca wskazanego przez sędziego.Wznowienie gry z autu (po przekroczeniu przez piłkę linii bocznej ) winno następować z miejsca wskazanego przez sędziego – piłka na linii bocznej (lub minimalnie za nią). Wznowienie gry przez bramkarza (po wyjściu piłki po za linię końcową) tylko ręką poza pole karne do połowy boiska ( odegranie piłki głową do bramkarza uznawane jest jako niedozwolone karane rzutem wolnym pośrednim). W czasie gry bramkarz wprowadza piłkę w dowolny sposób. Nieprawidłowe wznawianie gry,karane będzie rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej.

G) Zmiany dokonywane są systemem tzw. hokejowym (w dowolnym czasie gry dowolna ilość zawodników) w strefie zmian (w okolicach środka boiska) przy zachowaniu zasady , że na boisku może przebywać maksymalnie 6 zawodników z bramkarzem.

 

§ 3. Drużyny.

   Kierownik może zgłosić do rozgrywek 15 zawodników:

A) urodzonych przed 31 grudnia 1989 r którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek ligowych wyższych niż B klasa(nie obejmuje zawodników którzy ukończyli 40 rok życia Do gry w danym meczu uprawnionych 15 zawodników z aktualnej listy. Świadome ukrywanie braku uprawnienia zawodnika do gry karę walkowera za mecze w których on występował, dotyczy również zawodników grających w innych ligach niż polska.

B) Zawodnicy powinni posiadać jednakowe koszulki

C) Drużyna gospodarza meczu musi zmienić stroje w przypadku jednakowych koszulek dwóch drużyn lub zaopatrzyć się w „narzutki” (decyzję podejmuje sędzia zawodów).

D) Zawodnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie (sędziowie obligatoryjnie sprawdzają obuwie, zawodnicy nie będą dopuszczeni do gry w nieodpowiednim obuwiu zakaz gry w korkach, lankach)

E) w pierwszej rundzie rozgrywek można uzupełniać skład do 15 zawodników ( nowego zawodnika należy zgłosić na dzień przedmeczem to jest w środy) a po pierwszej rundzie(a przed rozpoczęciem drugiej, rewanżowej drużyna może wymienić ( w przypadku gdy jest ich 15) lub uzupełnić skład o max 2 zawodników

F) za nie stawienie się na mecz naniesiona jest kara umowna w wysokości 50zł, niedostosowanie się do konsekwencji nie stawienia się na zawody powoduje przyznanie kolejnych walkowerów aż do wpłaty kary środki pobierane będą z kaucji).

 

§ 4. Kary i ich konsekwencje.

   W rozgrywkach w stosunku do zawodników i trenerów oraz kierowników stosuje się: upomnienia słowne, napomnienia ( żółta kartka-2min) i wykluczenia z meczu (czerwona kartka). W drastycznych przypadkach łamania przepisów po wspólnej decyzji sędziego i organizatora, może nastąpić wykluczenie z rozgrywek. Kary są ewidencjonowane a ich sumowanie wiąże się z kolejnymi konsekwencjami ( 3 żółte kartki – kara 1 meczu, czerwona kartka – kara 1meczu)

A) Orzeczenie przez sędziego głównego wspomnianych kar następuje w szczególności:- za komentowanie decyzji sędziego, używanie wulgaryzmów oraz obrażanie sędziego,zawodników przeciwnej drużyny i kibiców grozi żółta kartka, w przypadku powtarzania się takich zachowań grozi czerwona kartka i usunięcie gracza lub kierownika z boiska.- za wejście wślizgiem, zahaczenie lub kopnięcie z tyłu zawodnika prowadzącego piłkę ( rzut wolny, żółta kartka),- za brutalne zagranie lub nieprawidłowe zatrzymanie zawodnika wychodzącego na „czystą” pozycję ( rzut wolny, czerwona kartka), za faul w polu 6 metrów(rzut karny)- za nieprawidłowe zmiany zawodników, dla wchodzącego wcześniej lub poza strefą zmian (żółta kartka)-utrudnianie wznawiania piłki przez zawodnika broniącego poprzez blokowanie na mniejszych niż przepisowe odległości: – z autu( 5 metry od piłki ), rzutu wolnego,rożnego ( 5 metry) lub od bramki ( utrudnianie gry bramkarza) – (żółta kartka).- powtarzające się przedłużanie lub wznawiania gry ( 4s ) – żółta kartka, rzut wolny. Czas wznowienia gry liczy od momentu gwizdka sędziego (sędzia nakazuje wprowadzenie piłki, uznając że zawodnik jest gotowy,nawet gdy jeszcze trzyma piłkę w rękach) do wprowadzenia piłki do gry.

B) Zawodnik napominany (żółta kartka) otrzymuje karę czasową 2 min a drużyna gra w osłabieniu przez 2 min. lub do utraty bramki. Zawodnik wykluczony (czerwona kartka) opuszcza plac gry do końca meczu a drużyna gra w osłabieniu przez 4 min. lub do utraty bramki. Uzupełnienie składu następuje tylko w przypadku utraty bramki gdy zawodników danej drużyny jest mniej niż przeciwników (gdy obydwie drużyny grają w osłabieniu i pada bramka to obie drużyny uzupełniają skład)

C) Zawodnik wykluczony nie jest uprawniony do gry w spotkaniu w którym otrzymał„czerwoną kartkę”. Za wybitnie nie sportowe zachowanie się, zawodnik może być ukarany surowszą karą – do wykluczenia z dwóch lub kilku spotkań ligi. Niezastosowanie się do w/w kar równoznaczne jest z rezygnacją z gry i walkowerem wdanym meczu. Wszystkie powyższe kary mogą być również stosowane w stosunku do zawodników i kierownictwa z ławki rezerwowych).

 

§ 5. Inne postanowienia

A) Organizatorzy nie odpowiadają za zdrowie i ewentualne kontuzje zawodników,

B) W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu

C) Wszelkie sprawy sporne wynikłe w czasie trwania rozgrywek lub nie ujęte w powyższym regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów i sędziego ligi.

D) Terminarz rozgrywek nie podlega żadnym modyfikacją i zmianom, każda drużyna ma możliwość przeniesienia 1 spotkania (nie może być to spotkanie ostatniej kolejki) na inny termin po uzgodnieniu i akceptacji sędziego i drużyny przeciwnej.

E) w przypadku rażącego łamania regulaminu ( obuwie,alkohol, papierosy, wulgaryzmy) co może spowodować wypowiedzenie umowy z zarządcą boiska z zarząd ligi może ukarać drużynę odjęciem punktów lub odsunięciem z rozgrywek.

F) wszelkie skargi, zażalenia odwołania itp rozpatrywane będą tylko i wyłącznie do 24.00 dnia następnego po rozegranym meczu, w zapisie mailowym. (np: mecz w czwartek – sprawy do piątku do 24.00)

G) NIE rozpatrujemy żadnych sytuacji losowych

H) na podstawie nagrań wideo nie uwzględnia się żadnych protestów

I) kolejność rozgrywania spotkań ostatniej kolejki ustalona będzie według ważności meczy

Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian,które zostaną podane do wiadomości kierownikom zespołów.