Regulamin NLPN

Nyska liga piłki nożnej zwana dalej NLPN jest ligą amatorską. Organizatorzy nie odpowiadają za zdrowie i ewentualne kontuzje zawodników.

§ 1. Zgłoszenie drużyn.

   Drużyny zgłaszają się do rozgrywek w ustalonym przez organizatora terminie ,akceptując niniejszy regulamin i wpłacając z góry kwotę„ wpisowego” oraz kaucję, dostarczając listę zawodników z podpisami.( wszystkie wyżej wymienione rzeczy winny być dostarczone na spotkanie organizacyjne) Nie stawieni się na spotkanie organizacyjne jest równoznaczne z rezygnacją z rozgrywek lub nie dopuszczeniem do pierwszej kolejki rozgrywek.

 

§ 2.system prowadzenia rozgrywek.

   Rozgrywki prowadzone są zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną FIFA , systemem „każdy z każdym”.

A) Mecze odbywają się według opracowanego przez organizatora terminarza rozgrywek.

B) Zawody sędziowane są przez sędziego wskazanego przez organizatora.

C) Gra toczy się pomiędzy dwoma drużynami w składach 6 zawodników (w tym bramkarz). Grę może rozpocząć drużyna licząca minimalnie 5 uprawnionych zawodników, mecz zostaje przerwany (walkower), gdy na polu gry pozostanie mniej niż 4 zawodników jednej z drużyn.

D) Mecze punktowane są:
Za zwycięstwo -3 punkty,
remis -1 punkt,
za przegraną 0 punktów.
Za walkower na drużynie przeciwnej, drużyna otrzymuje 3 punkty i trzy bramki strzelone.O kolejności zajętych miejsc w tabeli decyduje:- większa Ilość zdobytych punktów.- wynik bezpośredniego spotkania dwóch drużyn.- korzystniejszy stosunek bramek.- liczba zdobytych bramek. W przypadku większej liczby drużyn z tą samą ilością punktów o kolejności decyduje „mała tabela” między zainteresowanymi drużynami. Po wycofaniu się drużyny przed rozegraniem połowy meczów, jej punkty zostają anulowane. Jeżeli drużyna wycofa się później to w kolejnych meczach otrzymuje walkower.

E) Czas gry w jednym meczu trwa 2 x 20 min. z 2 minutową przerwą między połowami (lub inny w zależności od liczby zgłoszonych drużyn)

F) Czas gry w jednej połowie jest mierzony bez przerwy, jedynie na wyraźne życzenie sędziego głównego, w czasie przerwy technicznej i innych w sytuacjach uzasadnionych może być wstrzymany.Wznowienie gry zrzutu wolnego może odbyć się nieruchomą piłką, z miejsca wskazanego przez sędziego.Wznowienie gry z autu (po przekroczeniu przez piłkę linii bocznej ) winno następować z miejsca wskazanego przez sędziego – piłka na linii bocznej (lub minimalnie za nią). Wznowienie gry przez bramkarza (po wyjściu piłki po za linię końcową) tylko ręką poza pole karne do połowy boiska ( odegranie piłki głową do bramkarza uznawane jest jako niedozwolone karane rzutem wolnym pośrednim). W czasie gry bramkarz wprowadza piłkę w dowolny sposób. Nieprawidłowe wznawianie gry,karane będzie rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej.

G) Zmiany dokonywane są systemem tzw. hokejowym (w dowolnym czasie gry dowolna ilość zawodników) w strefie zmian (w okolicach środka boiska) przy zachowaniu zasady , że na boisku może przebywać maksymalnie 6 zawodników z bramkarzem.

 

§ 3. Drużyny.

   Kierownik może zgłosić do rozgrywek 15 zawodników:

A) urodzonych przed 31 grudnia 1988r którzy nie są zgłoszeni do rozgrywek ligowych wyższych niż B klasa(nie obejmuje zawodników którzy ukończyli 40 rok życia Do gry w danym meczu uprawnionych 15 zawodników z aktualnej listy. Świadome ukrywanie braku uprawnienia zawodnika do gry karę walkowera za mecze w których on występował, dotyczy również zawodników grających w innych ligach niż polska.

B) Zawodnicy powinni posiadać jednakowe koszulki

C) Drużyna gospodarza meczu musi zmienić stroje w przypadku jednakowych koszulek dwóch drużyn lub zaopatrzyć się w „narzutki” (decyzję podejmuje sędzia zawodów).

D) Zawodnicy powinni posiadać odpowiednie obuwie (sędziowie obligatoryjnie sprawdzają obuwie, zawodnicy nie będą dopuszczeni do gry w nieodpowiednim obuwiu zakaz gry w korkach, lankach)

E) w pierwszej rundzie rozgrywek można uzupełniać skład do 15 zawodników ( nowego zawodnika należy zgłosić na dzień przedmeczem to jest w środy) a po pierwszej rundzie(a przed rozpoczęciem drugiej, rewanżowej drużyna może wymienić ( w przypadku gdy jest ich 15) lub uzupełnić skład o max 2 zawodników

F) za nie stawienie się na mecz naniesiona jest kara umowna w wysokości 50zł, niedostosowanie się do konsekwencji nie stawienia się na zawody powoduje przyznanie kolejnych walkowerów aż do wpłaty kary środki pobierane będą z kaucji).

 

§ 4. Kary i ich konsekwencje.

   W rozgrywkach w stosunku do zawodników i trenerów oraz kierowników stosuje się: upomnienia słowne, napomnienia ( żółta kartka-2min) i wykluczenia z meczu (czerwona kartka). W drastycznych przypadkach łamania przepisów po wspólnej decyzji sędziego i organizatora, może nastąpić wykluczenie z rozgrywek. Kary są ewidencjonowane a ich sumowanie wiąże się z kolejnymi konsekwencjami ( 3 żółte kartki – kara 1 meczu, czerwona kartka – kara 1meczu)

A) Orzeczenie przez sędziego głównego wspomnianych kar następuje w szczególności:- za komentowanie decyzji sędziego, używanie wulgaryzmów oraz obrażanie sędziego,zawodników przeciwnej drużyny i kibiców grozi żółta kartka, w przypadku powtarzania się takich zachowań grozi czerwona kartka i usunięcie gracza lub kierownika z boiska.- za wejście wślizgiem, zahaczenie lub kopnięcie z tyłu zawodnika prowadzącego piłkę ( rzut wolny, żółta kartka),- za brutalne zagranie lub nieprawidłowe zatrzymanie zawodnika wychodzącego na „czystą” pozycję ( rzut wolny, czerwona kartka), za faul w polu 6 metrów(rzut karny)- za nieprawidłowe zmiany zawodników, dla wchodzącego wcześniej lub poza strefą zmian (żółta kartka)-utrudnianie wznawiania piłki przez zawodnika broniącego poprzez blokowanie na mniejszych niż przepisowe odległości: – z autu( 5 metry od piłki ), rzutu wolnego,rożnego ( 5 metry) lub od bramki ( utrudnianie gry bramkarza) – (żółta kartka).- powtarzające się przedłużanie lub wznawiania gry ( 4s ) – żółta kartka, rzut wolny. Czas wznowienia gry liczy od momentu gwizdka sędziego (sędzia nakazuje wprowadzenie piłki, uznając że zawodnik jest gotowy,nawet gdy jeszcze trzyma piłkę w rękach) do wprowadzenia piłki do gry.

B) Zawodnik napominany (żółta kartka) otrzymuje karę czasową 2 min a drużyna gra w osłabieniu przez 2 min. lub do utraty bramki. Zawodnik wykluczony (czerwona kartka) opuszcza plac gry do końca meczu a drużyna gra w osłabieniu przez 4 min. lub do utraty bramki. Uzupełnienie składu następuje tylko w przypadku utraty bramki gdy zawodników danej drużyny jest mniej niż przeciwników (gdy obydwie drużyny grają w osłabieniu i pada bramka to obie drużyny uzupełniają skład)

C) Zawodnik wykluczony nie jest uprawniony do gry w spotkaniu w którym otrzymał„czerwoną kartkę”. Za wybitnie nie sportowe zachowanie się, zawodnik może być ukarany surowszą karą – do wykluczenia z dwóch lub kilku spotkań ligi. Niezastosowanie się do w/w kar równoznaczne jest z rezygnacją z gry i walkowerem wdanym meczu. Wszystkie powyższe kary mogą być również stosowane w stosunku do zawodników i kierownictwa z ławki rezerwowych).

 

§ 5. Inne postanowienia

A) Organizatorzy nie odpowiadają za zdrowie i ewentualne kontuzje zawodników,

B) W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu oraz palenia tytoniu

C) Wszelkie sprawy sporne wynikłe w czasie trwania rozgrywek lub nie ujęte w powyższym regulaminie będą rozstrzygane przez organizatorów i sędziego ligi.

D) Terminarz rozgrywek nie podlega żadnym modyfikacją i zmianom, każda drużyna ma możliwość przeniesienia 1 spotkania (nie może być to spotkanie ostatniej kolejki) na inny termin po uzgodnieniu i akceptacji sędziego i drużyny przeciwnej.

E) w przypadku rażącego łamania regulaminu ( obuwie,alkohol, papierosy, wulgaryzmy) co może spowodować wypowiedzenie umowy z zarządcą boiska z zarząd ligi może ukarać drużynę odjęciem punktów lub odsunięciem z rozgrywek.

F) wszelkie skargi, zażalenia odwołania itp rozpatrywane będą tylko i wyłącznie do 24.00 dnia następnego po rozegranym meczu, w zapisie mailowym. (np: mecz w czwartek – sprawy do piątku do 24.00)

Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian,które zostaną podane do wiadomości kierownikom zespołów.